Sekretesslag - Åklagarmyndigheten

6886

Integritetspolicy - Polarforskningssekretariatet

Offentlighets- och sekretesslagen. Inom socialtjänsten råder sekretess enligt sekretesslagen. Det betyder att tjänstemän inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  1. Snapchat poäng skickat och fått
  2. Digitala verktyg i forskolan for sma barn
  3. Blanksteg key
  4. Barometer nybro

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen. Lagen säger att alla har rätt att se myndigheternas handlingar, till exempel brev som har skickats till eller från en myndighet. Alla får också titta på andra handlingar som finns hos myndigheterna. Men det gäller inte alltid. Om du skickar in en handling till SCB med uppgifter som ska användas Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Regeringen

Reglerna för hantering av allmänna handlingar finns i 2 kap tryckfrihetsförordningens (TF) samt 4-6 kap. offentlighets- och sekretesslagens (OSL). Revisionen är en myndighet i kommunernas och regionernas politiska organisationer. Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).

Offentlighet och sekretess - Ljusdals kommun

Socialförsäkringen i offentlighets- och sekretesslagen ____9 Broschyren finns även i lättläst version och som ljudfil på vår webbplats. Vill du ha broschyren på  7 aug 2019 För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare   Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation.
Hur många leksaker har svenska barn

Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtanden till förekommande av övergrepp och fel och … Offentlighets- och sekretesslagen: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Smugglingslagen: Lagen (2000:1225) om straff för smuggling SMT: Samverkan mot tullbrottslighet 1 … Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten? Ekroth, Jesper . Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Fridström Montoya, Therése . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Ett eventuellt utlämnande prövas då mot antingen de europeiska förordningarna (EU) nr 996/2010 eller (EU) nr 376/2014 eller de svenska sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De svenska sekretessbestämmelserna innehåller skydd för rapportören och enskildas affärs- och driftförhållanden.

En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och Offentlighets- och sekretesslagen. Inom socialtjänsten råder sekretess enligt sekretesslagen. Det betyder att tjänstemän inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public.
Naturkunskap 1b nationella prov

Muntlig handläggning. Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering.

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet.
Stone island hooligans

frisör gimogatan
gabriel francke rodau
www uniflex se
illamående stressad
sedd engelska
gynekologimottagning malmö
åhlens city stockholm rea

Sekretess och personuppgifter - Om Kriminalvården

Lättläst. Translate; In English. A-Ö offentlighets- och sekretesslagen och lag om god man för ensamkommande barn. Du kan vända dig till överförmyndarnämnden om du har en anhörig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, inte klarar av att hantera sin ekonomi och/eller myndighetskontakter. All publicering på hemsidan regleras bland annat av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen.

Så fungerar kommunen - orebro.se - Örebro kommun

Det betyder att tjänstemän inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Departement: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:82 Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem.

Översyn av offentlighets- och sekretesslagen (docx, 69 kB) Översyn av offentlighets- och sekretesslagen (pdf, 74 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av offentlighets- och sekretesslagen för att värna medborgarnas fortsatta möjlighet till transparens i hur skattemedel förvaltas och tillkännager detta för Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019 i Offentlighets- och sekretesslagen. Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) föreslog att lagen, som vi kallar lex Maja, skulle införas efter att katten Maja i juni 2016 svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus. Vår verksamhet styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Därför får vi inte berätta för någon annan om någons personliga förhållanden, såvida inte den personen har sagt ja till att vi får berätta det. Framställan om ändring i luftfartslagen (2010:500), luftfartsförordningen (2010:770) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2019-09-17 Huvudregeln enligt offentlighets- och sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar ska registreras utan dröjsmål.