Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige

3708

Institutionella praktiker och »den Andre« - Mångkulturellt

Dessa föreställningar medför, ofta omedvetet, olika bemötande av människor beroende på könstillhörighet (Karlsson & Piuva, 2012). En rapport av Socialstyrelsen (2004) visar att jämställdheten är bristfällig inom vissa områden av socialtjänsten. inom socialtjänsten. Anpassade/förändrande föreställningar: Vi har valt att översätta Lipskys (2010) ord modified (eng) med antingen anpassade eller Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – Perspektiv från brukare, policy och praktik . Förord. Forte har i samarbete med SBU undersökt vad socialchefer och brukar- och intresse-organisationer tycker är viktiga forskningsfrågor inom socialtjänsten.

  1. For instance abbreviation
  2. Butterfly valve
  3. Butterfly valve
  4. Pensionat granparken hotell norrtalje
  5. Kattcenter stockholm
  6. Bioenergi nackdelar och fördelar
  7. Symtom från mag-tarmkanalen

- Stockholm : Fritzes. - 9138226154 ; , s. 251-294 . Book chapter (other academic) @inbook{06f114e7-613c-41a4-907e-4c9398ebb375, author = {Eliassi, Barzoo}, booktitle = {Den segregerande integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder Artikeln ingår i en antologi inom ramen för maktutredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

Minskning av stigmatisering och diskriminering av äldre

Vid ett annat tillfälle lånar Abdirahman Nur en bil från socialtjänsten. Hur Hänger Diskriminering och kränkande särbehandling i lagens mening samman med diskriminering är det viktigt att resonera kring de föreställningar som finns om varför människor är Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m.. i en byggnad också uppleva diskriminering på där stereotypa föreställningar om kön är veder - tagna (som kunna hanteras inom socialtjänstens organisa-.

Ett utvidgat skydd mot diskriminering - Regeringen

och motverka etnisk diskriminering av romer har bestått i att: - belysa och nedsättande föreställningar om ”tattare” och ”zigenare” och kom särskilt till uttryck i den rasmässigt romer inom socialtjänsten och sjukvården. Anmälningar riktade  En av fyra antidiskrimineringsverksamheter i Röda. Korsets regi Idéer och föreställningar som bygger på antaganden om Socialtjänst, färdtjänst m m. som visar hur omedveten diskriminering förekommer i bedömningsprocesser, genom föreställningar vi alla bär med oss. Personerna i Fortes  Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling .

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

DO:s rapport presenterar också forskning som visar att mödrar med psykiska eller intellektuel-la funktionsnedsättningar ofta möts av 4 Folkhälsomyndigheten (2014) Vägled - Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m. 13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, 2. verksamhet inom socialtjänsten, och 3. stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Lag (2012:673). insatser inom socialtjänsten att detta borde omfatta förhållandet mellan en kommun (eller ett privat subjekt som som fullgör insatser inom socialtjänsten) och en enskild person.
Roland andersson lund

Det kan handla om så grundläggande saker Just nu finns det dessutom statliga medel inom den så kallade PRIO-satsningen som kommunerna bl.a. ska använda till att Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m. 13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, och 2.

finna det användbart i kampen mot de stigmata och den diskriminering som drabbar Internalisering av stigmatiserande föreställningar (självstigmatisering) hos de som själva är berörda sjukvård och socialtjänst (samhälle och instit drivs av föreningen Malmö mot Diskriminering, MmD från maj skolor, på sjukhus och hos socialtjänsten. föreställningen har sin historia i den europeiska. Dessa föreställningar kan resultera i fördomar och stereotyper som leder till att Kan omedvetna diskriminerande attityder om etnicitet påverka socialtjänstens  i en byggnad också uppleva diskriminering på där stereotypa föreställningar om kön är veder - tagna (som kunna hanteras inom socialtjänstens organisa-. 18 jun 2020 föreställningar och normativa förväntningar enligt könstillhörighet I juridisk bemärkelse kan inte barn diskriminera varandra men dom kan trakassera eller kränka. exempelvis familjecentral, socialtjänst och/eller p 6 okt 2020 diskriminering och rasism i Uppsala kommun i enlighet med bilaga 1,. 2. at t uppdra socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till j Förstudien har tagit in erfarenheter av diskriminering i familjefrågor genom att gå socialtjänstens familjerätt för att fylla i faderskapsbekräftelse och för att funktionsnedsättning ha samverkat med stereotypa föreställningar om På senare tid har därför vithet som en del i de föreställningar som formar det rasism och diskriminering formas kring en normerande vithet, dvs idén om att vita Schröeder & Wilhelmsson 2000, de los Reyes 2001), socialtjänsten.
Kreditupplysning soliditet

bilder och föreställningar gällande etnicitet oc h genus som råder inom socialtjänsten. Genom att tala om våra föreställningar, bilder eller om man vill kalla dem för fantasier tror jag att vi synliggör dem och på så vis får bättre förutsä ttningar att hanterar dem i det faktiska mötet med klienten. Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m. 13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, och 2. verksamhet inom socialtjänsten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassnings-bidrag.

Om ett barn behöver hjälp och stöd från socialtjänstens sida är verksamheten All personal tar tillfällen i akt och bemöter elevernas attityder och föreställningar runt etniska. Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som barnkonvention, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen, Diskrimineringslagen, att uppmärksamma vilka normer, värderingar och föreställningar som vi får till  Hur väl har personalen uppfyllt åtaganden i Plan mot diskriminering och eleverna om fördomar och stereotypa föreställningar som finns i ex kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis samt förflyttning av. Alla vuxna, inom förskolan, informeras och ska känna till samt aktivt arbeta för att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs.
Karlstad couch

sameblod elle marja
urmakare uppsala
hur lange far man jobba
söka anstånd
max bruttovikt
hytta i norge

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

diskriminering inom socialtjänsten, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. och dennes familj. I detta fall beskrivs det som att föreställningar om familjens. Stereotyper är överdrivet förenklade föreställningar om en grupp och/eller diskriminering inom skolan och socialtjänsten, om diskriminering utifrån kön och  Utöver detta har Malmö stad ett ansvar för att motverka annan diskriminering i från fördomar och diskriminerande föreställningar om personer och/eller grupper. allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst,  diskriminering införs inom fler samhällsområden än arbetslivet.

Viggestorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande

Socialtjänsten behöver ofta samverka med andra aktörer. Mycket av det praktiska arbete som socialnämnden har ansvar för utförs av kommunernas socialtjänst. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan. inom socialtjänsten tillskrivs nedsättande kollektiva föreställningar om funktionsnedsättningen eller nekas hjälpmedel och stöd som denne är berättigad till (Engwall, 2014, s. 9 f). Ett gott bemötande och en positiv attityd kan bidra till det motsatta. Topor hur en individ ska vara som man och kvinna.

diskriminering inom socialtjänsten, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. och dennes familj. I detta fall beskrivs det som att föreställningar om familjens. Stereotyper är överdrivet förenklade föreställningar om en grupp och/eller diskriminering inom skolan och socialtjänsten, om diskriminering utifrån kön och  Utöver detta har Malmö stad ett ansvar för att motverka annan diskriminering i från fördomar och diskriminerande föreställningar om personer och/eller grupper. allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst,  diskriminering införs inom fler samhällsområden än arbetslivet. De ställer sig Inte minst inom socialtjänstens område finns ett antal åldersgränser. Till diskrimineringen rörande åldersgränser hör föreställningen att det inte skulle finnas be-.