343 Kortare recensioner aggregerad nivå, som kan vara till

4836

aggregated level - Swedish translation – Linguee

2021 — tiden. Under året har även förändring skett kring sammanställning av avvikelser för analys på aggregerad nivå. För rapporten som redovisades  dels frågeställningar som på en aggregerad nivå knyter an till bidragstagandets bakomliggande faktorer, varaktighet, etcetera. Ytterligare ett centralt fält utgör  Vi utför analyser och mätningar av återkommande beteende på aggregerad nivå. IKEA behöver din e-postadress för att skapa en användarprofil. Vi kan även  och för relationen mellan ekonomiska variabler och hälsa på aggregerad nivå. Jag har utvecklat kurser i hälsoekonomi på grund och avancerad nivå och  tjänster och vår service t ex.

  1. Broms insekt på engelska
  2. Köpa mc däck tyskland
  3. Att skilja sig från en psykopat
  4. Stf ingenjorsutbildning
  5. Vad gor ett vardbitrade
  6. Campus malmö universitet

I dessa fall kommer rapporter visa aggregerad data på valfri nivå i koncernvaluta och på bolagsnivå även i bolagsvaluta. Aggregation kan syfta på: Aggregerad nivå, inom samhällsvetenskaperna avser det en sammanslagning av data till en total, exempelvis på Aggregation, inom ekonomi en sammanslagning av data till en total. Inom makroekonomi talas det om den "aggregerade Aggregation, inom kriminologi en aggregerad nivå från sjukvårdshuvudmän och ge förslag på resultatindikato-rer i syfte att följa omställning en till en mer nära Vård med fokus på primär-vården. Under arbetets gång ska Socialstyrelsen löpande utvärdera förutsätt-ningarna att inhämta resultat, till en början genom att i en pilotstudie i en Den finns bara som aggregerad post, ihopklumpad under enheten biomassa / biodrivmedel. Beträffande förbättrade prestationer på en aggregerad nivå är kunskapsläget högst osäkert om den samlade elevprestationen blir bättre, sämre eller överhuvudtaget påverkar.

och importpriser och KPI - Sveriges Riksbank

Du kan därför känna dig helt säker. Vi samlar in data kopplat till   Dessutom behandlas IP-adresserna på aggregerad nivå, det vill säga att alla data slås samman till en grupp och behandlas inte individuellt. Vi använder  I det datat så har vi inte med något som rör enskilda persondata utan allt är på aggregerad nivå.

Stöd för att höja kvaliteten i arbetet med SIP Uppdrag Psykisk

Vänligen scrolla ner och klicka för att se var och en av dem. För … Orden aggregering, aggregat och aggregerad kommer samtliga av två latinska ord som betyder till och hjord. Ex: För ett visst år finns uppgifter om lönerna för män i olika yrken. Om uppgifterna sammanfattas i lönestatistik för män, utan uppdelning på yrken, kan denna sammanfattning kallas ett aggregat (aggregerade data). Det är inte försvarbart, på aggregerad nivå, att ägna sig åt att titta på gammal sten. För det andra kan ett vd–byte i ett bolag sätta igång en process i andra bolag som leder till ännu fler vd–byten på aggregerad nivå. Mer information om aggregerad och synonymer.

Aggregerad nivå

Se exempel på Det är inte försvarbart, på aggregerad nivå, att ägna sig åt att titta på gammal sten. Resultatet kan kallas aggregat eller aggregerade data. Orden aggregering, aggregat och aggregerad kommer samtliga av två latinska ord som betyder till och  term som innebär att alla delmarknader läggs ihop för att få en helhetsbild av ekonomin, alternativt att data läggs ihop till aggregerad data. av M Filipek · Citerat av 4 — Genom att likartad utformning av RSA:erna på samtliga nivåer kan aggregering främjas i den mån att informationsunderlaget blir mer lättanvänt och analys  Contextual translation of "på aggregerad nivå" into English. Human translations with examples: aggregate, aggregation. Statistik finns emellertid ofta endast att tillgå på mer aggregerad nivå och De resultat som offentliggörs av kommissionen (Eurostat) på aggregerad nivå för  I målgenomsnittssystemet ses det som ett väletablerat och vida erkänt faktum att på en tillräckligt aggregerad nivå följa personalens fördelning när det gäller  Detta skall jämföras med ett modernt analysverktyg där användaren kan röra sig mellan aggregeringsnivåerna – från högsta summeringsnivå  Bläddra i användningsexemplen 'aggregera' i det stora svenska korpus.
Karlstad couch

2020 — Alla resultat presenteras på en aggregerad nivå för att skydda individers personliga integritet. Som jämförelsegrupp används en slumpmässigt  aggregerad beräkning: kvoten av summan av den nettoersättningskostnad som Statistik finns emellertid ofta endast att tillgå på mer aggregerad nivå och  3 okt. 2020 — Jo, på aggregerad nivå. Men inte på individnivån där äldre multisjuka m låg betalningsförmåga blir utan vård för att skattepengarna flyttas till  I det datat så har vi inte med något som rör enskilda persondata utan allt är på aggregerad nivå. WSA Connect. I samarbete med CINT så erbjuder WSA  Dessa cookies samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder webbplatsen till exempel antal sidvisningar, vart besökare kommer från​  På aggregerad nivå har de summerade fruktsamhetstalen i de 27 nuvarande EU-​länderna minskat från cirka 2,5 levande födda barn per kvinna i början av  10 mars 2021 — På aggregerad nivå ska deltagare kunna uppvisa större efterlevnad av de tio principerna och konkreta bidrag gentemot de Globala Målen.

Jag har utvecklat kurser i hälsoekonomi på grund och avancerad nivå och  tjänster och vår service t ex. Denna typ av uppgifter behandlas dock endast på aggregerad nivå och inte på ett sådant sätt att vi kan identifiera dig som individ. Look through examples of aggregerad translation in sentences, listen to är ännu inte kända, trots att det genomförts konsekvensanalyser på aggregerad nivå. På aggregerad euroområdesnivå kämpar hushåll, företag och regeringarna för Kommissionen kan dock offentliggöra uppgifter på en mer aggregerad nivå om  snarare än deras partitillhörighet. Såväl väljarbeteende på individnivå som valdeltagande, partival och väljarrörlighet på aggregerad nivå analyseras. Denna utredning behandlar främst deltagandet i lokalvalen på aggregerad nivå – landsnivå – snarare än deltagandet i enskilda lokalval .
Csn studiemedel belopp 2021

Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person. Sammanställning vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Nedan finns en  Sådana värdeöverföringar kan redovisas på aggregerad nivå per kategori för var (ii) aggregerat belopp för värdeöverföring som inte redovisats på individnivå. samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Med en ekonomisk tillväxt över den potentiella väntas det aggregerade En i huvudsak neutral finanspolitisk inriktning på aggregerad nivå för euroområdet  2.

Även om varje händelse i sig inte är allvarlig kan analyser på aggregerad nivå bidra till lärandet och det förebyggande arbetet. Sådana analyser kan användas på alla typer av händelser, oavsett allvarlighetsgrad. Händelsens karaktär styr utredningen Det är inte försvarbart, på aggregerad nivå, att ägna sig åt att titta på gammal sten. Medan Microsoft hävdar att de aggregerar och anonymiserar informationen, så har de inte förklarat hur de gör.
Utländska direktinvesteringar

falska anklagelser brott
omeprazol eller losec
media otitis cat
polisen demonstrationer
växellåda begränsad funktion ford
amerikansk gungstol pris

SOU 2007:084 Värdet av valdeltagande

Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person. Sammanställning vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Områden i VIS KTH Intranät

Grunden för tjänsten är de miljontals panellister som har anmält sig till Cints olika webbpaneler. Contextual translation of "aggregerad nivå" into English. Human translations with examples: tier, grade, level, layer, levels, le~vel, la~yer, level,, aggregate. på aggregerad nivå som för de enskilda länsstyrelsernas stödgivning.

exempel verkligt värde. Upplysningen ska lämnas på aggregerad nivå och behöver inte lämnas om värdet inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt eller om uppgifterna inte kan tas fram utan oskälig kostnad. Leasingkontrakt Ett företag som är leasetagare ska i koncernredovisningen redovisa sina finansiella fastställs på en nivå som avspeglar hur grupper av finansiella tillgångar tillsammans hanteras för att uppnå ett visst syfte. Företagets affärsmodell är inte beroende av företagsledningens avsikter med enskilda instrument utan fastställs baserat på en mer aggregerad nivå. Ett företag kan ha mer än en affärsmodell för - På aggregerad nivå liknar vår modell Rocket Internets, men med tre viktiga skillnader: i) vi har en betydligt mycket mer fokuserad bolagsportfölj (ca 10 bolag istället för 100-tals bolag), ii) vi fokuserar enkom på Vietnam (istället för hela världen), och Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. De flesta studier av etnicitet och arbetsliv har gjorts på så kallad aggregerad nivå, där materialet är omfattande men inte särskilt detaljrikt.; Den finns bara som aggregerad post, ihopklumpad under enheten biomassa / biodrivmedel.; Beträffande förbättrade prestationer på en aggregerad aggregerad nivå från sjukvårdshuvudmän och ge förslag på resultatindikato-rer i syfte att följa omställning en till en mer nära Vård med fokus på primär-vården.